Hjem

 Trond K. O. Kristoffersen

Trond oppnådde Cand. Philol.-graden ved UiO, våren 1997. Tittel og emne for hovedfagsoppgaven var «Moralsk bevissthetsutvikling – kognitive evner og følelser».

Trond har jobbet mye med etikk og moralfilosofi i mange sammenhenger, blant annet har han holdt egenutviklede innføringskurs i etisk teori ved Folkeuniversitetene i Moss og Tønsberg. Han har også undervist i «Contemporary Moral Issues» ved American Collage of Norway.

De siste årene har han undervist i de fleste fag i ungdomskolen, og drevet eget firma innenfor tekstproduksjon til offentlig og privat virksomhet (www.sankrian.no).


Tilbake